Användarvillkor

Användarvillkor

1. Godkännande av villkor

Välkommen till Astro 360 (”Vi” eller ”Vår”). Genom att besöka och använda Astro 360 webbplats (”Webbplats”) samtycker du till att vara bunden av dessa användarvillkor (”Villkor”). Om du inte samtycker till dessa villkor ska du inte använda webbplatsen. Termen ”du” hänvisar till användaren eller tittaren på vår webbplats.

2. Beskrivning av tjänsten

Astro 360 är en webbplats som är avsedd att ge en fördjupad upplevelse av kosmos. Vi erbjuder ett brett utbud av rymd- och stjärnrelaterat innehåll, inklusive artiklar om rymdutforskning, guider för stjärnskådning, teleskoprecensioner, produktjämförelser och ett community för rymdentusiaster.

3. Integritetspolicy

Din integritet är viktig för oss. Läs vår integritetspolicy här för att förstå hur vi samlar in, använder och skyddar din personliga information.

4. Innehåll och immateriella rättigheter

Allt innehåll på Astro 360 webbplats, inklusive text, bilder, grafik, videor och ljud, är immateriell egendom som tillhör Astro 360 om inte annat anges. Du får inte modifiera, reproducera, distribuera eller återpublicera något innehåll från denna webbplats utan vårt föregående skriftliga medgivande.

5. Användarens uppförande

När du använder Astro 360 webbplats samtycker du till följande:

a. Du kommer inte att använda webbplatsen för något olagligt syfte eller i strid med dessa villkor. b. Du kommer inte att ladda upp, posta eller överföra något innehåll som är skadligt, stötande eller kränker andras rättigheter. c. Du får inte störa eller avbryta webbplatsen eller några tjänster som tillhandahålls på webbplatsen. d. Du får inte använda automatiserade metoder för att komma åt eller samla in data från webbplatsen utan vårt uttryckliga skriftliga tillstånd.

6. Länkar till tredje parts webbplatser

Astro 360-webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser för din bekvämlighet. Vi stöder inte eller tar något ansvar för innehållet, sekretesspraxis eller användarvillkoren för dessa webbplatser. Vi uppmuntrar dig att granska villkoren och policyerna för alla webbplatser från tredje part som du besöker.

7. Friskrivning från garantier

Den information och det innehåll som tillhandahålls på Astro 360-webbplatsen är endast avsedd för allmänna informationssyften. Vi lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, avseende riktigheten, tillförlitligheten eller fullständigheten av informationen eller innehållet på webbplatsen. Användningen av webbplatsen sker på egen risk.

8. Begränsning av ansvar

Under inga omständigheter ska Astro 360 eller dess dotterbolag hållas ansvariga för några skador, inklusive indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador, som uppstår ur eller i samband med användningen av webbplatsen eller det innehåll som tillhandahålls där.

9. Ändringar av användarvillkoren

Astro 360 förbehåller sig rätten att ändra eller uppdatera dessa användarvillkor när som helst utan föregående meddelande. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa villkor för eventuella ändringar. Fortsatt användning av Webbplatsen efter eventuella ändringar eller uppdateringar innebär godkännande av de ändrade Villkoren.

10. Tillämplig lag

Dessa Användarvillkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i [Ange jurisdiktion]. Eventuella tvister som uppstår enligt eller i samband med dessa villkor ska omfattas av den exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i [Infoga jurisdiktion].

11. Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar angående dessa användarvillkor, vänligen kontakta oss på [e-postadress].