Warunki użytkowania

Warunki użytkowania

1. Akceptacja Warunków

Witamy w Astro 360 („My” lub „Nasze”). Uzyskując dostęp do witryny Astro 360 („Witryna”) i korzystając z niej, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków użytkowania („Warunki”). Jeśli nie zgadzasz się z niniejszymi Warunkami, nie korzystaj z Witryny. Termin „użytkownik” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą Witrynę.

2. Opis Serwisu

Astro 360 to strona internetowa poświęcona dostarczaniu wciągających wrażeń z kosmosu. Oferujemy szeroki zakres treści związanych z kosmosem i gwiazdami, w tym artykuły dotyczące eksploracji kosmosu, przewodniki po obserwacjach gwiazd, recenzje teleskopów, porównania produktów oraz społeczność entuzjastów kosmosu.

3. Polityka prywatności

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności tutaj, aby zrozumieć, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i chronimy Twoje dane osobowe.

4. Treść i własność intelektualna

Cała zawartość witryny Astro 360, w tym tekst, obrazy, grafika, filmy i dźwięk, stanowi własność intelektualną Astro 360, chyba że określono inaczej. Użytkownik nie może modyfikować, powielać, rozpowszechniać ani ponownie publikować żadnych treści z tej witryny bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

5. Postępowanie użytkownika

Korzystając ze strony internetowej Astro 360, użytkownik wyraża zgodę na następujące warunki:

a. Użytkownik nie będzie korzystał z Witryny w celach niezgodnych z prawem lub z naruszeniem niniejszych Warunków. b. Użytkownik nie będzie przesyłać, publikować ani przekazywać żadnych treści, które są szkodliwe, obraźliwe lub naruszają prawa innych osób. c. Użytkownik nie będzie ingerował ani zakłócał działania Witryny lub jakichkolwiek usług świadczonych w Witrynie. d. Użytkownik nie będzie korzystał z żadnych zautomatyzowanych środków w celu uzyskiwania dostępu lub gromadzenia danych z Witryny bez naszej wyraźnej pisemnej zgody.

6. Linki do stron internetowych osób trzecich

Dla wygody użytkownika Witryna Astro 360 może zawierać łącza do witryn internetowych osób trzecich. Nie popieramy ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za treść, praktyki w zakresie prywatności lub warunki korzystania z tych stron internetowych. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami i zasadami obowiązującymi na odwiedzanych stronach internetowych osób trzecich.

7. Wyłączenie gwarancji

Informacje i treści udostępniane na Stronie Astro 360 służą wyłącznie ogólnym celom informacyjnym. Nie udzielamy żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących dokładności, wiarygodności lub kompletności informacji lub treści zawartych w Witrynie. Użytkownik korzysta z Witryny na własne ryzyko.

8. Ograniczenie odpowiedzialności

W żadnym wypadku Astro 360 ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, w tym szkody pośrednie, przypadkowe, szczególne lub wtórne, wynikające z korzystania z Witryny lub udostępnianych w niej treści lub z nimi związane.

9. Zmiany Warunków Użytkowania

Astro 360 zastrzega sobie prawo do zmiany lub aktualizacji niniejszych Warunków użytkowania w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia. Obowiązkiem użytkownika jest okresowe sprawdzanie niniejszych Warunków pod kątem wszelkich zmian. Dalsze korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian lub aktualizacji oznacza akceptację zmienionych Warunków.

10. Prawo właściwe

Niniejsze Warunki użytkowania podlegają i będą interpretowane zgodnie z prawem [Wstaw jurysdykcję]. Wszelkie spory wynikające z niniejszych Warunków lub w związku z nimi podlegają wyłącznej jurysdykcji sądów [Wstaw jurysdykcję].

11. Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszych Warunków użytkowania prosimy o kontakt pod adresem [adres e-mail].